Quản trị nhân sự

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng quản lý

10/03/2020

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Xây dựng đội ngũ

Xây dựng đội ngũ

10/03/2020

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm và các bước cần thiết để xây dựng một không khí làm việc đòan kết và hợp tác, nhằm tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả.

Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn

Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn

10/03/2020

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để phỏng vấn và tuyển chọn đúng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.   

Quản trị nhân sự cơ bản

Quản trị nhân sự cơ bản

09/03/2020

Khóa học được thiết kế dành riêng cho những người muốn trở thành cán bộ nhân sự chuyên nghiệp. Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về quản trị nhân sự, giúp các học viên hiểu rõ về nghề nhân sự và thực hành...

Thay đổi hành vi trong quản lý và lãnh đạo

Thay đổi hành vi trong quản lý và lãnh đạo

09/03/2020

Đây là một chương trình đào tạo đặc biệt về Thay đổi hành vi để quản lý và lãnh đạo hiệu quả hơn. Chương trình được thiết kế và biên soạn trên học thuyết về hành vi của William Marston - một học thuyết được áp...

Chương trình Balanced scorecard (BSC)

Chương trình Balanced scorecard (BSC)

09/03/2020

The Balanced Scorecard (BSC) là hệ thống quản lý và đo lường cho phép doanh nghiệp chỉ rõ tầm nhìn, chiến lược và áp dụng vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Nếu BSC được triển khai tốt thì nó sẽ trở thành kế hoạch chiến...

1
Chat với chúng tôi