Quản trị nhân sự (Nâng cao)

Khóa học Nghề nhân sự nâng cao được thiết kế dành riêng cho những người muốn trở thành giám đốc nhân sự. Khóa học cung cấp các kiến thức nâng cao về quản trị nhân sự, giúp các học viên hiểu rõ về nghề nhân sự và thực hành các kỹ năng quản trị nhân sự

Mục tiêu chương trình:  

Khoá học Nghề nhân sự dành cho các bạn có định hướng trở thành một  cán bộ nhân sự chuyên nghiệp hoặc các bạn hiện đang là cán bộ nhân sự, quản lý nhân sự và có mong muốn nâng cao kỹ năng quản trị nhân sự để trở thành giám đốc nhân sự. Với Đội ngũ giảng viên bao gồm các giảng viên cao cấp của các Tổ chức Quốc Tế, Thạc sỹ Quản trị nhân sự, Chuyên Gia Tư vấn Doanh Nghiệp; Chuyên Gia về Nhân sự, Chuyên gia Quản trị nguồn nhân lực, các giám đốc nhân sự và đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, các công ty hàng đầu của Việt nam và thế giới, Khoá học mang tính thực tiễn sẽ giúp các bạn ứng dụng kiến thức vào công việc quản trị nhân sự hàng ngày.

Nội dung khóa học: 
- Module 1:   Ứng dụng tâm lý trong quản lý nhân sự 
- Module 2:   Tâm lý quản lý: Nghệ thuật lãnh đạo; Nghệ thuật đàm phán
- Module 3:   Xây dựng hệ thống nhân sự 
- Module 4:   Tuyển dụng, Điều chuyển và Bổ nhiệm nhân sự
- Module 5:   Quản lý Hệ thống Lương thưởng và phúc lợi 
- Module 6:   Quản lý hiệu quả làm việc & Đánh giá thành tích lao động
- Module 7:   Kỹ năng giải quyết vấn đề và mâu thuẫn
- Module 8:   Các chiến lược gìn giữ nhân viên
- Module 9:   Chương trình phát triển nhân tài
- Module 10: Kỹ năng & phong cách cần có của người Quản Trị Nguồn Nhân Lực 

 

1
Chat với chúng tôi