Nghề đào tạo

Đào tạo giảng viên

Đào tạo giảng viên

09/03/2020

Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích phát triển khả năng giảng dạy cho những người có liên quan trực tiếp đến việc đào tạo và phát triển nhân sự tại các công ty. 

1
Chat với chúng tôi