Kỹ năng tổ chức cuộc họp thành công

Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý, cá nhân thường phải tổ chức, điều hành hoặc tham gia các cuộc họp nhằm giải quyết, triển khai công việc,.... trong doanh nghiệp. Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để tổ chức, điều hành và tổng kết các cuộc họp một cách hiệu quả.

MỤC TIÊU: 
Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi sẽ có thể: 
- Xác định tầm quan trọng của cuộc họp và cách thức tổ chức họp một cách hiệu quả; 
- Nhận biết những điều cần thực hiện để tổ chức tốt cuộc họp, soạn thảo chương trình cuộc họp, tổ chức cuộc họp bên ngoài văn phòng, và tạo không khí hào hứng cho buổi họp…
- Áp dụng những bí quyết và hướng dẫn để trình bày hiệu quả trong buổi họp; 
- Kích thích tinh thần làm việc theo đội trong cuộc họp; 
- Xác định các phương pháp thiết kế phòng họp phù hợp; 
- Áp dụng các hướng dẫn để tăng cường hiệu quả cho các cuộc họp. 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO: 
Khóa học bao gồm 5 bài, được giảng dạy trong 2 ngày. Phương pháp đào tạo sẽ tập trung vào các hoạt động, diễn vai và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi của giảng viên và các học viên khác sẽ được căn cứ trên các bài tập thực hành của học viên. 

1. Khái niệm cơ bản về họp 
- Vì sao chúng ta họp 
- Họp một cách hiệu quả

2. Lập kế hoạch cho cuộc họp 
- Chương trình cuộc họp 
- Các cuộc họp tổ chức bên ngoài văn phòng 
- Tạo không khí hào hứng 

3. Trình bày trong cuộc họp 
- Các bước chuẩn bị
- Trình bày trong cuộc họp 
- Các phương tiện hỗ trợ trình bày. 

4. Thiết kế phòng họp 
- Thiết kế không gian làm việc 
- Màu sắc và sắp xếp chỗ ngồi 

5. Tổ chức thực hiện cuộc họp 
- Các bài tập thực hành tổ chức cuộc họp với sự tham gia của tất cả học viên và giảng viên. 
- Tổng kết và rút kinh nghiệm từng cuộc họp. 

 

1
Chat với chúng tôi