Kỹ năng thuyết trình

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để thuyết trình trước công chúng.

MỤC TIÊU
Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi sẽ có thể: 
1. Thực hiện một bài thuyết trình ấn tượng trước khán giả bằng hình thức và nội dung 
2. Xây dựng lòng tự tin trong buổi thuyết trình 
Xử lý các lọai câu hỏi khó và các khán giả khó tính một cách thành công.  

CẤU TRÚC KHÓA HỌC
- Khóa học bao gồm 2 module được thực hiện trong vòng 2 ngày. Phương pháp hướng dẫn bao gồm nghiên cứu, đọc tài liệu, diễn vai và thực hành thuyết trình, với nội dung liên quan đến công việc của từng cá nhân. 
- Mỗi học viên được yêu cầu chuẩn bị trước và sẽ thuyết trình một đề tài trong vòng 10 đến 15 phút (tùy vào số lượng học viên – tối đa không quá 20 học viên/lớp) có sự tham gia và phản hồi của giảng viên để rút kinh nghiệm. 

NỘI DUNG CHÍNH
- Thiết lập mục đích của bài trình bày. 
- Xác định đối tượng nghe.
- Bốn hình thức chính khi thực hiện trình bày. 
- Ba phần chính của bài trình bày. 
- Tạo bài trình bày rõ ràng và ấn tượng. 
- Các mở đầu ấn tượng và gây sức chú ý. 
- Giới thiệu dụng cụ trực quan.
- Cách diễn đạt hữu ích khi trình bày – Ngôn ngữ không lời.
- Kiểm soát tình huống – Các tính cách khó chịu.
- Xử lý câu hỏi của người nghe – Xử lý các câu hỏi khó.
- Các lỗi thường gặp – Những điều nên tránh.
- Thực tập thuyết trình (mỗi cá nhân trong vòng 10 – 15 phút) 

1
Chat với chúng tôi