Kỹ năng quản lý

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU
Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi sẽ có thể: 
- Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý; 
- Thực hiện các bước hoạch định cá nhân và ủy thác hiệu quả; 
- Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp; 
- Sử dụng các kỹ năng giao tiếp để giao tiếp công việc hiệu quả với nhân viên;   
- Huấn luyện và đánh giá kết quả công việc của nhân viên. 

CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Khóa học bao gồm 6 bài, được giảng dạy trong 3 ngày. Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi các kỹ năng cần thiết sẽ áp dụng qua các quan sát phản hồi của giảng viên và các học viên khác trong suốt chương trình. 

HỌC VIÊN
Khóa học được thiết kế cho các cấp giám sát, quản lý lên đến cấp trung và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý. 

NỘI DUNG
1. Giới thiệu vai trò quản lý 
- Quản lý & giám sát 
- Các chức năng quản lý 
- Các cấp độ quản lý 
- Vị trí của người quản lý/giám sát 
- Vai trò và trách nhiệm của người quản lý/giám sát 
- Các kỹ năng của người quản lý 

2. Hoạch định cá nhân & Ủy thác công việc 
- Tiến trình lập kế hoạch cá nhân 
- Mục đích và mục tiêu SMART 
- Kế hoạch hành động 
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc 
- Lên lịch làm việc 
- Ủy thác công việc

3. Kỹ năng giao tiếp 
- Định nghĩa giao tiếp 
- Các loại hình giao tiếp 
- Tiến trình trao đổi thông tin 
- Những yếu tố tác động đến quan điểm trong giao tiếp 
- Các hình thức giao tiếp 
- Giao tiếp phi ngôn ngữ
- Kỹ năng lắng nghe 
- Các trở ngại trong giao tiếp 
- Kênh trao đổi thông tin trong tổ chức 
- Các nguyên tắc và tiêu chuẩn giao tiếp trong công việc

4. Phong cách lãnh đạo 
- Lãnh đạo là gì? 
- Lý thuyết lãnh đạo X và Y 
- Các phong cách lãnh đạo 
- Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton 
- Lãnh đạo theo tình huống 
- Sơ đồ phong cách lãnh đạo 
- Ứng dụng các phong cách lãnh đạo

5. Động viên nhân viên (Motivation)
- Tầm quan trọng của động viên 
- Các lý thuyết động viên nhân viên 
- Trắc nghiệm mức độ động viên trong doanh nghiệp 
- Làm thế nào để động viên nhân viên của mình 
- Áp dụng động viên vào thực tế doanh nghiệp

6. Làm việc trong đội (Teamwork)
- Đội và nhóm 
- Các giai đọan hình thành và phát triển đội 
- Phong cách làm việc cá nhân 
- Lợi ích và hạn chế của đội 
- Đặc điểm của đội họat động hiệu quả
- Trò chơi xây dựng đội 

 

1
Chat với chúng tôi