Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để phỏng vấn và tuyển chọn đúng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.   

MỤC TIÊU
Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi sẽ có thể:
- Qui trình tuyển dụng hiệu quả trong doanh nghiệp; 
- Xác định được các tài liệu, văn bản và cơ sở để hoạch định tuyển dụng nhân viên mới; 
- Xác định các công việc, tiêu chuẩn và hình thức phỏng vấn tuyển chọn; 
- Các kỹ năng tiếp xúc cần có của phỏng vấn viên với ứng viên. Thăm dò và xác định năng lực của họ; 
- Các công cụ trước và sau phỏng vấn; 
- Thực tập phỏng vấn; 

CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Khóa học bao gồm 5 phần được thực hiện trong vòng 3 ngày. Phương pháp hướng dẫn bao gồm nghiên cứu, đọc tài liệu, diễn vai, thảo luận nhóm và một số bài tập dựa trên công việc của từng cá nhân.  
HỌC VIÊN
Khóa học dành cho các nhân viên hiện đang trực tiếp liên quan đến công tác hoạch định tuyển dụng và trực tiếp phỏng vấn, những cá nhân muốn phát triển trong lãnh vực nhân sự nhưng chưa qua các lớp đào tạo kỹ năng tuyển dụng nào. 

NỘI DUNG CHÍNH 
Phần 1: Tổng quát về tuyển dụng 
- Tuyển dụng là gì?
- Các cơ hội và rắc rối trong việc tuyển dụng 
- Tiến trình tuyển dụng 
- Các hình thức tuyển dụng 
Phần 2: Kế hoạch tuyển dụng 
- Các bước xác định mục tiêu của việc tuyển dụng 
- Phát triển các tài liệu có liên quan 
- Xác định yêu cầu công việc 
- Xác định yêu cầu năng lực 
- Lập bảng mô tả công việc 
- Tìm kiếm và thu hút ứng viên 
- Lập mẫu quảng cáo tuyển dụng 
Phần 3: Kiểm tra và phỏng vấn ứng viên 
- Cách thức xây dựng công cụ tuyển dụng 
- Các bài kiểm tra, trắc nghiệm 
- Lựa chọn 5 phương pháp phỏng vấn 
- Kỹ năng phỏng vấn: 
- Yêu cầu với người phỏng vấn thành công – Cấu trúc phỏng vấn – Thực hiện – Kỹ thuật ORCE 
- Các kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi 
- Báo cáo phỏng vấn và ra quyết định 
- Xử lý các tình huống trong khi phỏng vấn và sau khi phỏng vấn 
Phần 4: Tiến trình phỏng vấn 
- Chọn lọc hồ sơ
- Thông tin cho ứng viên 
- Xây dựng nội dung phỏng vấn – các câu hỏi thăm dò năng lực, tính cách và động cơ làm việc của ứng viên 
- Tâm lý ứng viên 
- Phỏng vấn 
- Lấy thông tin phản hồi 
- Ghi nhận xét – đánh giá (Các loại phiếu nhận xét - đánh giá ứng viên) 
- Xây dựng thư đề nghị nhận việc 
Phần 5: Hội nhập
- Hướng dẫn nhân viên mới 
- Giới thiệu về công ty
Phần 6: Thực tập phỏng vấn 

 

1
Chat với chúng tôi