Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp

10/03/2020

Khóa học kỹ năng giao tiếp nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để xây dựng và duy trì và phát triển mối quan hệ tại nơi làm việc thông qua hoạt động giao tiếp hàng ngày.

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

10/03/2020

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh.    

Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

10/03/2020

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để phục vụ khách hàng trong một môi trường chuyên nghiệp.        

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình

10/03/2020

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để thuyết trình trước công chúng.

Xây dựng đội ngũ

Xây dựng đội ngũ

10/03/2020

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm và các bước cần thiết để xây dựng một không khí làm việc đòan kết và hợp tác, nhằm tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả.

Kỹ năng tổ chức cuộc họp thành công

Kỹ năng tổ chức cuộc họp thành công

10/03/2020

Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý, cá nhân thường phải tổ chức, điều hành hoặc tham gia các cuộc họp nhằm giải quyết, triển khai công việc,.... trong doanh nghiệp. Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên...

1
Chat với chúng tôi