Dịch vụ tư vấn nhân sự

Bạn gặp khó khăn trong công tác quản trị nhân sự?

Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn để giải bài toán nhân sự của bạn.

Các gói tư vấn nhân sự chính của AITC bao gồm:

  • Xây dựng khung năng lực, từ điển năng lực
  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc
  • Thiết kế hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ hiệu quả
  • Xây dựng chương trình thu hút và quản lý nhân tài
  • Hướng dẫn triển khai chương trình gắn kết nhân viên
  • Tư vấn nhân sự online
  • Coaching 1:1
  • Hướng dẫn thực hành

1
Chat với chúng tôi